Danh mục sản phẩm

Điều khoản sử dụng

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN

Bằng việc truy cập vào Website, bạn được xem là đã đồng ý với toàn bộ các Điều Khoản và Điều Kiện. Nếu không đồng ý với bất kỳ nội dung nào trong Điều Khoản và Điều Kiện này, bạn có thể dừng việc truy cập và sử dụng Website. 

Cửa hàng Sương Tuyết là công ty duy nhất có toàn quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm vào hoặc xóa bỏ các Điều Khoản và Điều Kiện bất kỳ lúc nào bằng cách cập nhật nội dung của Website, và có thể báo trước hoặc không báo trước cho bạn các thay đổi đó. Do vậy, mỗi khi truy cập vào Website này, bạn nên kiểm tra các Điều Khoản và Điều Kiện sử dụng một cách định kỳ và cẩn thận. Khi bạn sử dụng Website sau khi chỉnh sửa nội dung sẽ được xem là bạn thừa nhận và đồng ý với các nội dung chỉnh sửa này. 

 1. Quyền sở hữu trí tuệ. 

Tất cả nội dung, tài nguyên trên Website này được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ, luật về bản quyền, các quy định pháp luật có liên quan khác và các điều ước quốc tế.

Ngoại trừ mục đích sử dụng mang tính cá nhân hoặc sử dụng nội bộ không mang tính thương mại, bạn không được phép sử dụng dưới hình thức khác (bao gồm nhưng không giới hạn các hành động sao chép, chỉnh sửa, tái bản toàn bộ hoặc từng phần, hoặc việc tải, truyền dữ liệu, phân phối, đăng ký, bán, xuất bản) bất kỳ tài nguyên nào của Website khi không được sự đồng ý trước của Sương Tuyết.

Thương hiệu Sương Tuyết, cũng như tên các sản phẩm, dịch vụ và các logo Sương Tuyết được sử dụng, trích dẫn và tham chiếu trên Website là các nhãn hiệu thuộc bản quyền của Sương Tuyết. Không được có bất cứ tổ chức, cá nhân nào sử dụng hình ảnh của Sương Tuyết để làm lợi cho mình.

2. Giới hạn trách nhiệm của chúng tôi 

Website này (bao gồm tất cả nội dung và chức năng sẵn có hoặc phải truy cập qua Website) được cung cấp “như nguyên trạng”. Trong giới hạn cho phép của pháp luật, Sương Tuyết  không tuyên bố hoặc bảo đảm gì về các nội dung sau:

  • Về độ chính xác, khả năng có thể bán được, sự thích hợp cho một mục đích cụ thể nào đó hoặc sự không vi phạm của bất kỳ nội dung nào được công bố hoặc sẵn có trên Website này.

  • Máy chủ của Website này không chứa đựng virus hoặc các thành phần khác có thể nhiễm, làm hại hoặc gây hỏng máy tính của bạn hoặc các tài sản khác khi bạn truy cập vào Website qua trình duyệt, tải, hoặc sử dụng các tiện ích khác trên Website. 

Sương Tuyết có thể thay đổi và chỉnh sửa nội dung của Website hoặc có thể hoãn, dừng cung cấp các dịch vụ qua Website bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Sương Tuyết và các công ty liên kết không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, thiệt hại của bạn trong quá trình bạn truy cập Website, hoặc việc bạn không thể truy cập Website. 

3. Liên kết với các website khác 

Website này chứa các liên kết đến các website khác (“Các trang liên kết”). Sương Tuyết chỉ cung cấp những đường dẫn đến các trang liên kết để bạn thuận tiện sử dụng, và việc Sương Tuyết cung cấp đường dẫn đến các trang đó không thể hiện là Sương Tuyết đảm bảo về website đó hoặc có sự hợp tác với nhà điều hành của website đó.

Bạn phải chịu trách nhiệm cho việc truy cập và tuân thủ các giới hạn, điều kiện, điều khoản về bảo mật thông tin và các chú ý pháp lý khác được quy định tại các trang liên kết. Sương Tuyết từ chối mọi bảo đảm một cách rõ ràng hay ngụ ý đối với tính chính xác, hiệu lực, hợp pháp hay các yếu tố khác đối với các tài nguyên hay thông tin chứa đựng trên các trang liên kết đó. 

4. Các thông tin và hành vi bị cấm đưa lên Website.

Chúng tôi liên tục kiểm soát và có quyền từ chối cung cấp sản phẩm, dịch vụ và/hoặc loại bỏ ngay lập tức các thông tin hay hành vi có tính: 

  • Chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam, phạm pháp hình sự.

  • Xâm phạm quyền tự do cá nhân của người khác; và/hoặc làm nhục, phỉ báng, bôi nhọ người khác; và/hoặc gây phương hại hay gây bất lợi cho người khác. 

  • Truyền bá và phân phối thông tin cá nhân của bên thứ ba mà không được sự chấp thuận của họ. 

  • Truyền đi những tập tin máy tính bị nhiễm virus gây hư hại hoạt động của các máy tính khác. 

  • Sử dụng các loại robot, nhện máy (spiders) và/hoặc bất kỳ thiết bị tự động nào, và/hoặc tự tay theo dõi và thu thập tài liệu của website cho bất kỳ mục đích tái sử dụng mà không được sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi. 

  • Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm và/hoặc tiến trình nào nhằm xâm phạm hoặc cố ý xâm phạm đến hoạt động của website. VII. Bất kỳ hành động nào không hợp pháp và/hoặc bị cấm bởi các bộ luật tương ứng. 

  • Bất kỳ hành động nào mà chúng tôi cho rằng có khả năng xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của chúng tôi .

5. Ngày hiệu lực

  Các Điều kiện và Điều khoản này có hiệu lực từ ngày 30/4/2019.

6. Luật áp dụng

  Trang web này được sự điều chỉnh của pháp luật nước CHXHCN Việt Nam.

Chọn mua theo thương hiệu

X